Mitől coach a coach?

Ezt a kérdést sokan felteszik, akik először hallják ezt a szót, persze nem sportolói közegben. Miért nem tanácsadó, vagy épp pszichológus, pszichiáter netalán terapeuta? Külső szemlélő számára ezek a fogalmak, szakmák nagyon hasonlítanak és bár kis gondolkodás után tudnak különbséget tenni, a lényeg sokszor nem kerül felszínre.

Nézzük sorra, hogy mik a különböző fogalmak, mit takarnak, ki csinálhatja és miben különbözik a coaching-tól.

Tanácsadó: definíció szerint egy adott szakterületen képzett és sok tapasztalattal rendelkező szakember, aki az ügyfélnek megmondja, hogy az adott helyzetben mit érdemes és mit nem csinálni. A tanácsadásnál a felelősség és a tudás a tanácsadónál van. Ha valami nem működik, azért a tanácsadót lehet „felelősségre vonni”. A tanácsadónak tehát ismernie kell azt a területet, amelyben megoldásokat szállít, az ügyfél körülményeit és konkrét lépéseket, feladatokat, „action item”-eket kell az ügyfél elé tárni, amiből az ügyfél tud válogatni.

Miben különbözik a tanácsadás a coaching-tól? A coach soha nem mondja meg az ügyfélnek, hogy mit csináljon. Nincs szükség arra, hogy a coach ismerje az ügyfél szakmáját de még ha ismeri is és van tapasztalata benne, akkor is tudatosan kerülnie kell minden olyan irányított kérdést, amivel egy adott megoldás felé terelhetné az ügyfelet.

Mentor: definíció szerint egy cégen belüli, saját, senior szakember, aki tanácsadóként viselkedik. A mentoring annyiban „egyszerűbb” a külső tanácsadásnál, hogy a szakember sokkal jobban ismeri a körülményeket, hiszen ugyanannál a cégnél dolgozik és olyan tapasztalatokat tud megosztani az ügyféllel – jelen esetben mentorálttal – ami sokkal közelebb áll a jelen helyzethez. A mentoringnál a felelősség szintén a tanácsadónál, azaz a mentornál van, hiszen rajta múlik, hogy a mentorált mikorra és hogyan jut el a kitűzött célhoz.

A különbség a coaching-tól ugyanaz, mint a tanácsadásnál. A coach tulajdonképpen sokkal nehezebb helyezben van akkor, ha az ügyfél szakterületét jól, vagy akár sokkal jobban ismeri, hiszen a coaching folyamatban előfordulhat, hogy az ügyfél egy olyan irányba akar elindulni, amiről a coach a tapasztalatai alapján tudja, tudni véli, hogy nem fog eredményre vezetni. Ugyanakkor a jó coach tudja, hogy az ügyfél körülményeit, az összes szempontot nem ismeri tökéletesen, így előfordulhat, hogy bár a coach korábbi szakmai tapasztalatai alapján a megoldás sikertelennek tűnik, az mégis eredményes lesz az ügyfél esetében.

Tréner: definíció szerint egy oktató-képző tevékenységgel foglalkozó (training = képzés angol fogalomból), napjainkban elsősorban tréninget, képzést vezető személy. A tanácsadóhoz, mentorhoz hasonlóan a tréner is az adott szakterület jó ismerője, de azoktól eltérően a tréner feladata kimerül abban, hogy az adott szakterületben szerzett tapasztalatait átadja struktúrált formában. Bizonyos esetekben a tréner a képzés során adhat tanácsot az ügyfélnek, de ez nem célja sem a trénernek, sem a képzésnek. A felelősség a tréner esetében korlátozottabb, hiszen neki csak a tudást és a tapasztalatait kell átadnia az ügyfélnek, az, hogy utána az ügyfél hogyan dönt a különböző kérdéses helyzetekben, az ügyfél felelőssége.

A különbség a tréner és coach között az, hogy a coach nem osztja meg a tapasztalatait az ügyféllel, bár vannak olyan esetek, amikor a coaching-ban ez engedélyezett. Az ügyfél kérésére a coach elmondhatja, hogy hasonló helyzetben mit és hogyan csinált, de a coach ilyenkor is egyértelművé teszi az ügyfél számára, hogy az mind a körülményeiben, mind az abban résztvevők szempontjából különbözőek az ügyfélétől.

Pszichológus: definíció szerint egy olyan személy, aki felsőoktatási intézményen pszichológia szakon diplomát szerzett és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban a pszichológia tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichológus nem oldja meg a kliens problémáját és nem mondja meg azt sem, mit tegyen, vagy mi a helyes. A pszichológus segít az ügyfélnek abban, hogy saját maga váljon képessé arra, hogy kezelje, megoldja az élethelyzeteit, vagy megtanulja elfogadni – esetleg más megvilágításba helyezve – azt, amin nem lehet változtatni. A pszichológus ezen kívül nem tesz csodát, nem lát bele senki fejébe és még gyógyszert sem ír fel, ez utóbbi ugyanis a pszichiáter kompetenciája. A felelősség itt már teljes mértékben az ügyfélnél van. A tudás a körülményekkel kapcsolatban az ügyfélnél, a megoldási módszerekkel kapcsolatban pedig a pszichológusnál. Ezek felismerésében és elsajátításában segíti a pszichológus az ügyfelet.

A fentieket olvasva jogos a kérdés, a pszichológus nem ugyanazt csinálja, mint a coach? A válasz igen és nem.

Amit fontos tudnunk, hogy a coaching a pszichológiából fejlődött ki, a pszichilógia módszereit vette alapul. Ebből a szempontból tehát igen, a coach és a pszichológus ugyanazt csinálja. A lényeges különbség azonban az, hogy míg a pszichológus az ügyfél múltját tárja fel és azzal dolgozik az ügyféllel együttműködve, a coach a jelen nehézségeivel foglalkozik, nem tekint vissza a múltba. A coach tehát nem ugyanazt csinálja.

Pszichiáter: definíció szerint olyan orvos, aki az orvosi diploma megszerzése után pszichiátriai (lelki betegségek biológiai alapjaival foglalkozó tudományág) szakorvosi képzést szerzett, elméleti képzéssel, pszichiátriai osztályon történő rezidens orvosi munkával. A gyógyítás alapköve pszichiátriai szempontból tehát a jól megalapozott diagnózis, eszköze pedig általában különféle gyógyszerek felírása. Pszichiáter szakorvos csak valamilyen pszichoterápiás módszerben való képzettség és pszichoterapeuta szakvizsga megszerzése után végezhet pszichoterápiát (ugyanúgy, ahogy a pszichológus alapvégzettségű szakemberek is). A pszichoterápiás beavatkozás alapja, hogy a lelki tünetet annak kapcsolati és intrapszichés (a beteg saját lelki világában gyökerező) kontextusában vizsgálja, beszélgetés illetve a terápiás kapcsolat segítségével gyógyítja. A tünetek kialakulásában közrejátszó okokat keresi, különféle pszichoterápiás módszerek segítségével ezeket kezeli.

Jól látható tehát, hogy a pszichiáter a pszichológushoz hasonlóan alapjaiban az ügyfél múltjával foglalkozik és ami lényeges különbség, terápiát (legtöbbszört gyógyszeres kezeléssel kiegészítve) alkalmaz az ügyfél problémájának megoldásához.

Hogy mitől coach a coach? A coach azt feltételezi, hogy az ügyfél képes megoldani a saját problémáját, nem mondja meg, hogy az ügyfél, mit és hogyan csináljon (ellentétben a tanácsadóval, trénerrel), nem tekint vissza a múltba (mint a pszichológus, pszichiáter), hanem a jelenre fókuszál és támogatja az ügyfelet, hogy eljusson a számára legmegfelelőbb jövőbe. Míg a coach magáért a folyamatért felel, a coachee a tartalomért, a megvalósításért.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük